Használati feltételek

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:
A Rongyosrozi Webáruházból elektronikus úton (interneten keresztül) vásárolhat. Amennyiben a keresett termékkel kapcsolatban további információra van szüksége, úgy e-mailen, telefonon érdeklődhet.
A Rongyosrozi Webáruházból regisztrációval  vásárolhat bárki, aki a rendeléssel egyidejűleg elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek ismer el.
A vásárlónak a vásárlást megelőzően pontos adatokat kell megadni. A megrendelést amelyik téves vagy nem valós adatot tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk, és a Rongyosrozi semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért. Az ebből eredő kár megtérítését azonban követelheti a hibás adatot megadó vásárlótól.
A TERMÉKEK ADATAIRÓL
A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen. A brutto vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár.
GARANCIA
A termékekre pénzvisszafizetési garanciát vállalunk. Az ide vonatkozó szabályokat a Visszavételi szabályzattartalmazza.
RENDELÉS, FIZETÉS ÉS SZÁLLÍTÁS (a rendelésről bővebben)
A Rongyosrozi Webáruházból történt rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.
A szállítással és fizetéssel kapcsolatos lehetőségek közül a rendelés leadása során választja ki a számára megfelelőt.
Terméket külföldre nem áll módunkban szállítani.
A vevőnek lehetősége van a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni. Az átvételi elismervény aláírását követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására.
A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 12 órán belül a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen vagy telefonon a Rongyosrozi ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A Rongyosrozi Webáruházból való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Rongyosrozi semmilyen módon nem vállal felelősséget az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adattal történő visszaélés harmadik fél részéről.
bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Rongyosrozi Galéria akadálytalan működését és a vásárlást.
bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
bármely levél – függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
bármely szoftver nem megfelelő működése.
bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A Rongyosrozi nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a Rongyosrozi Webáruházhoz való csatlakozás miatt a vásárlónál következett be.
A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
Egyedül a vásárló felelős a Rongyosrozi Webáruházhoz való kapcsolódásáért és a Rongyosrozi Webáruházból történő vásárlásért.
A Rongyosrozi nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.
A Rongyosrozi bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Rongyosrozi Webáruházban történt megjelenés időpontjától lép hatályba.
A Rongyosrozi bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a Rongyosrozi Webáruházat, értesítési és egyéb jogi valamint indoklási kötelezettség nélkül. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a Rongyosrozi Webáruházban.
Abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Rongyosrozi szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását. Ez esetben a vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni.
SZEMÉLYES ADATOK
A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Az ide vonatkozó szabályok és feltételek az Adatvédelmi nyilatkozat menüpontban találhatók.
A Rongyosrozi a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében határozott ideig tárolja, illetve nem személyes átvétel esetén alvállalkozóinak átadja. Az alvállalkozók a Rongyosrozi által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.
Külön rendelkezés hiányában a Rongyosrozi a regisztrációnál megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztatatást nyújt akcióiról és újdonságairól